Please reload

Siste innlegg

Gode leggerutiner styrker barn psykisk

January 15, 2017

1/1
Please reload

Utvalgt innlegg

La barna hjelpe til - det styrker selvtilliten

January 17, 2017

Det å inkludere barn i dine prosjekter eller be om deres hjelp kan gjøre underverker med barnets selvtillit. Barn liker å føle seg nyttige, og det å utføre plikter er en stor del av sosialiserings- og læringsprosessen hos barn. Er du flink til å gi ros når barnet hjelper til, vil sannsynligheten være større for at det gjentar seg. Ros barnets atferd, ikke barnet. 

 

Det er viktig at barn (og voksne) føler seg sett i en travel hverdag. Det å få bekreftelse på at vi har en tilhørighet øker følelsen av mestring og gir økt motivasjon. 

Det er viktig at vi snakker med barna om å hjelpe og å inkludere hverandre, og om det å være en del av familien. Vi har et ansvar for at alle skal ha det godt, og for at alle skal føle tilhørighet. 

Det å støtte og veilede barna i dagligdagse gjøremål, slik at alle får gode muligheter til å delta, skaper god balanse i en familie. En ting er å eks. rydde rommet, men det handler om mer enn å få et ryddig rom. Det å være en del av fellesskapet og få bidra gir også kunnskap og læring om det å kunne stole på hverandre og ha tillit til hverandre.

 

I en travel hverdag er det lett å glemme og ta seg tid til dette. Det er ofte enklere å komme i ettertid og kjefte for alt som ikke er blitt gjort. For andre er det helt vanlig å ikke involvere barna i enkle hverdagslige gjøremål. Dette mener vi får større konsekvenser enn at de faktisk ikke bare hjelper til. Barn som ikke får delta, mister muligheten dette gir for å utvikle seg sosialt, språklig og sansemotorisk. Ikke minst mister disse barna de gode mulighetene til å utvikle en god selvoppfatning ved å få positiv respons.

 

Vær raus med oppmuntring. Det å sette hverdagens oppgaver på dagsorden gir mange gode fordeler. Vi har fått gode tilbakemelding på at «Vi deler på oppgavene» har gitt mange familier en enklere hverdag.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Følg oss
Please reload

Søk etter tags
Please reload

Arkiv
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square