Rask levering  |  Frakt fra 39,-*  |  Høy kvalitet

La barna hjelpe til - det styrker selvtilliten!

06.05.2024 / /
467

Det å inkludere barna i dine prosjekter eller be om deres hjelp kan gjøre underverker med barnas selvtillit. Barn liker å føle seg nyttige, og det å utføre plikter er en stor del av sosialiserings- og læringsprosessen hos barn. Er du flink til å gi ros når barnet hjelper til, vil sannsynligheten være større for at det gjentar seg. Ros barnets atferd, ikke barnet. 


Det er viktig at barn (og voksne) føler seg sett i en travel hverdag. Det å få bekreftelse på at vi har en tilhørighet øker følelsen av mestring og gir økt motivasjon. 
 

Det er viktig at vi snakker med barna om å hjelpe og å inkludere hverandre, og om det å være en del av familien. Vi har et ansvar for at alle skal ha det godt, og for at alle skal føle tilhørighet. 
 

En del av fellesskapet
Det å støtte og veilede barna i dagligdagse gjøremål, slik at alle får gode muligheter til å delta, skaper god balanse i en familie. En ting er å eks. rydde rommet, men det handler om mer enn å få et ryddig rom. Det å være en del av fellesskapet og få bidra gir også kunnskap og læring om det å kunne stole på hverandre og ha tillit til hverandre. ​

Vi deler på oppgavene


Involvering av barna
I en travel hverdag er det lett å glemme og ta seg tid til dette. Det er ofte enklere å komme i ettertid og kjefte for alt som ikke er blitt gjort. For andre er det helt vanlig å ikke involvere barna i enkle hverdagslige gjøremål. Dette mener vi får større konsekvenser enn at de faktisk ikke bare hjelper til. Barn som ikke får delta, mister muligheten dette gir for å utvikle seg sosialt, språklig og sansemotorisk. Ikke minst mister disse barna de gode mulighetene til å utvikle en god selvoppfatning ved å få positiv respons.
 

Vær raus med oppmuntring:
Det å sette hverdagens oppgaver på dagsorden gir mange gode fordeler. Vi har fått gode tilbakemeldinger på at «Vi deler på oppgavene» har gitt mange familier en enklere hverdag.